De Koepelschool, Paasbergschool en Veldhuizerschool vallen onder het bevoegd gezag van het bestuur van de Vereniging Hervormde Scholen te Ede. Het bestuur vergadert maandelijks en regelt zaken op onder meer de volgende terreinen: personeel, onderhoud gebouwen, financiën, kwaliteit van het onderwijs. 

 

Ook onderhoudt het bestuur onder andere contacten met overheid, gemeente en inspectie.  Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een commissie van toezicht. Eén derde deel wordt benoemd door de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Ede en tweederde deel wordt gekozen uit en door de leden van de vereniging.

 

Het bestuur is onderverdeeld in een dagelijks bestuur en een commissie van toezicht. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemene leden. Zij beheren de portefeuilles identiteit, onderwijs & kwaliteit, organisatie, personeel, communicatie, huisvesting en financiën. De bestuursleden zijn verbonden aan één van de 3 scholen van onze vereniging. De commissie van toezicht bestaat uit drie leden.